پرسش و پاسخ مذهبی


حدیث منزلت

پرسش: چرا شیعیان اظهار می کنند که علی واجد مقام نبوت بوده است و در این رابطه حدیثی به نام حدیث منزلت را نقل می کنند که صحت این حدیث نامعلوم است و به فرض صحت خبر واحد است و به خبر واحد نمی توان اعتماد نمود.

گذشته از این، این حدیث به وسیله آمُدی (متکلم معروف) رد شده است. هم چنین بر فرض صحت، این حدیث اختصاص به علی کرم الله وجهه ندارد بلکه همین حدیث درباره ابوبکر و عمر رضی الله عنهما صادر گردیده چنان چه قزعة بن سوید از ابن ابی ملیکه از ابن عباس نقل نموده که رسول الله فرمود:ابوبکر و عمر منی بمنزلة هرون من موسی.

علاوه بر این ها این حدیث جنبه خصوصی داشته و در سفر غزوه تبوک گفته شده و دلیلی بر عمومیت آن نمی باشد!.

پاسخ: نخستین دلیل بر این که علی(ع) واجد مقام نبوت بوده حدیث شریف منزلت است ...

...
ادامه مطلبپیامبر(ص)، علی(ع) را برای وزارت خود از خدا درخواست کرد

پیامبر(ص)، علی(ع) را برای وزارت خود از خدا درخواست کرد

ابن مغازلی فقیه شافعی در مناقب، جلال الدین سیوطی در تفسیر درّالمنثور، احمد ثعلبی در تفسیر کشف البیان و سبط ابن جوزی در تذکره خواص الامّه ضمن نزول آیه ولایت و نیز در ص14 از ابوذرغفاری و اسماء بنت عمیس(همسر ابوبکر) نقل می نمایند که گفتند روزی نماز ظهر را در مسجد به جای آوردیم و رسول اکرم(ص)حاضر بوده فرد نیازمندی برخاست و درخواست کمک نمود

...
ادامه مطلببسته شدن همه درها به جز درب خانه علی (ع) به فرمان پیامبر اسلام (ص)

به فرمان پیامبر(ص) تمام درهای خانه ها به مسجد بسته شد مگر درب خانه علی(ع)

پرسش: در احادیث صحیح!! از صحابی ثقه و عادل!! ابوهریره رضی الله عنه نقل شده که رسول مکرم اسلام(ص) امر فرمود که تمام درهایی که به مسجد باز بود بستند مگر در خانه ابی بکر رضی الله عنه را چون که فرمود ابی بکر از من و من از ابی بکر می باشم؛ در حالی که شیعیان ادعا می کنند پیامبر(ص) تنها در خانه علی را باز گذاشت و این می رساند که شیعیان جعل خبر کرده اند!!!

پاسخ: لابد به نظر مخالفان رسیده است که اموی ها سعی زیادی نمودند که در برابر هر فضیلتی که از ویژگی های مولانا امیرالمومنین(ع) به شمار آمده حدیثی به وسیله ایادی مرموز و کاسه لیس های سفره معاویه مانند ابوهریره، مغیره، ...

...
ادامه مطلبامامت در مذهب شیعه و تفاوت آن با امامت اهل سنت

امامت در مذهب شیعه و تفاوت آن با امامت اهل سنت

پرسش: چرا شیعیان امامان خود را جدای از دیگر علما و فقها می دانند و حتی می گویند امامان ما با امامان سنی فرق دارند؟ اگر تنها به واسطه مقام سیادت و انتساب به رسول اکرم(ص) آن ها را متمایز از دیگران قرار می دهند، بایدگفت در دیگر مسایل هیچ امتیازی امامان شیعه بر دیگر امامان ندارند و این احترام بیش از حد شیعه برای امامان شان، نوعی غلو و شرک می باشد!!

پاسخ: چون اهل سنت از شناخت مقام امامت دورند ... 

...
ادامه مطلببرخی اخبار کفرآمیز در کتاب های اهل سنت

برخی اخبار خرافی و کفرآمیز در کتاب های اهل سنت

پرسش: شیعیان همواره عنوان می کنند که در مذهب شیعه هیچ موردی از کفر نمی توان پیدا کرد ولی در کتاب های اخبار و ادعیه آن ها مطالبی وجود دارد که ظاهر آن ها برخلاف این ادعا است و کفر و الحاد شیعه اثنی عشری و این که شیعه بویی از توحید نبرده را می رساند!

پاسخ: برای بررسی هر خبر یا حدیثی نخست باید به سلسله سند .... 

...
ادامه مطلب