پرسش و پاسخ مذهبی


حاجت خواستن از امامان علیهم السلام شرک نیست

حاجت خواستن ازامامان(ع)شرک نیست

پرسش: چرا شیعیان مستقلاً از خدا درخواست حاجت نمی کنند و به دنبال وسیله و واسطه می گردند و از امامان خودحاجت می خواهند و ادعا می کنندکه رسول اکرم(ص)سفارش نموده که از امامان حاجت بخواهید در حالی که رسول الله(ص) چنین سفارشی نفرموده است؟! بنابراین حاجت خواستن از امامان و توسل جستن به آن ها شرک است چون انسان برای ارتباط با خدا نیازی به واسطه بشری ندارد و هر زمان که به حق توجه نماید نتیجه می گیرد!.

پاسخ: نخست باید از مخالفان پرسید آیا حاجت خواستن .... 

...
ادامه مطلب