پرسش و پاسخ مذهبی


بسته شدن همه درها به جز درب خانه علی (ع) به فرمان پیامبر اسلام (ص)

به فرمان پیامبر(ص) تمام درهای خانه ها به مسجد بسته شد مگر درب خانه علی(ع)

پرسش: در احادیث صحیح!! از صحابی ثقه و عادل!! ابوهریره رضی الله عنه نقل شده که رسول مکرم اسلام(ص) امر فرمود که تمام درهایی که به مسجد باز بود بستند مگر در خانه ابی بکر رضی الله عنه را چون که فرمود ابی بکر از من و من از ابی بکر می باشم؛ در حالی که شیعیان ادعا می کنند پیامبر(ص) تنها در خانه علی را باز گذاشت و این می رساند که شیعیان جعل خبر کرده اند!!!

پاسخ: لابد به نظر مخالفان رسیده است که اموی ها سعی زیادی نمودند که در برابر هر فضیلتی که از ویژگی های مولانا امیرالمومنین(ع) به شمار آمده حدیثی به وسیله ایادی مرموز و کاسه لیس های سفره معاویه مانند ابوهریره، مغیره، ...

...
ادامه مطلب