پرسش و پاسخ مذهبی


زیارت قبور امامان علیهم السلام شرک نیست

زیارت قبورامامان علیهم السلام شرک نیست

پرسش: روزی هزاران نفر از شیعیان در برابر قبور مردگان ایستاده و از آن ها طلب حاجات می نمایند آیا این رفتار شیعیان مرده پرستی نیست؟ چرا علمای شیعه از این عمل پیروان خود جلوگیری نمی نمایند که به نام زیارت مردگان، هزاران نفر در برابر قبور صورت روی خاک گذارده سجده نموده و مرده پرستی ...

...
ادامه مطلبیزید کافر است

یزید کافر است

پرسش: چرا شیعیان خلیفة المسلمین یزید بن معاویه را کافر و فاسد می خوانند و حال آن که یزید را خلیفه امیرالمومنین و خال المومنین معاویة بن ابی سفیان به مقام خلافت نصب نمود و معاویه را عمر ابن خطاب و عثمان مظلوم رضی الله عنهما به مقام امارت مسلمانان در شامات منصوب .... 

...
ادامه مطلب