پرسش و پاسخ مذهبی


حدیث منزلت

پرسش: چرا شیعیان اظهار می کنند که علی واجد مقام نبوت بوده است و در این رابطه حدیثی به نام حدیث منزلت را نقل می کنند که صحت این حدیث نامعلوم است و به فرض صحت خبر واحد است و به خبر واحد نمی توان اعتماد نمود.

گذشته از این، این حدیث به وسیله آمُدی (متکلم معروف) رد شده است. هم چنین بر فرض صحت، این حدیث اختصاص به علی کرم الله وجهه ندارد بلکه همین حدیث درباره ابوبکر و عمر رضی الله عنهما صادر گردیده چنان چه قزعة بن سوید از ابن ابی ملیکه از ابن عباس نقل نموده که رسول الله فرمود:ابوبکر و عمر منی بمنزلة هرون من موسی.

علاوه بر این ها این حدیث جنبه خصوصی داشته و در سفر غزوه تبوک گفته شده و دلیلی بر عمومیت آن نمی باشد!.

پاسخ: نخستین دلیل بر این که علی(ع) واجد مقام نبوت بوده حدیث شریف منزلت است ...

...
ادامه مطلبپیامبر(ص)، علی(ع) را برای وزارت خود از خدا درخواست کرد

پیامبر(ص)، علی(ع) را برای وزارت خود از خدا درخواست کرد

ابن مغازلی فقیه شافعی در مناقب، جلال الدین سیوطی در تفسیر درّالمنثور، احمد ثعلبی در تفسیر کشف البیان و سبط ابن جوزی در تذکره خواص الامّه ضمن نزول آیه ولایت و نیز در ص14 از ابوذرغفاری و اسماء بنت عمیس(همسر ابوبکر) نقل می نمایند که گفتند روزی نماز ظهر را در مسجد به جای آوردیم و رسول اکرم(ص)حاضر بوده فرد نیازمندی برخاست و درخواست کمک نمود

...
ادامه مطلب