پرسش و پاسخ مذهبی


بسته شدن همه درها به جز درب خانه علی (ع) به فرمان پیامبر اسلام (ص)

به فرمان پیامبر(ص) تمام درهای خانه ها به مسجد بسته شد مگر درب خانه علی(ع)

پرسش: در احادیث صحیح!! از صحابی ثقه و عادل!! ابوهریره رضی الله عنه نقل شده که رسول مکرم اسلام(ص) امر فرمود که تمام درهایی که به مسجد باز بود بستند مگر در خانه ابی بکر رضی الله عنه را چون که فرمود ابی بکر از من و من از ابی بکر می باشم؛ در حالی که شیعیان ادعا می کنند پیامبر(ص) تنها در خانه علی را باز گذاشت و این می رساند که شیعیان جعل خبر کرده اند!!!

پاسخ: لابد به نظر مخالفان رسیده است که اموی ها سعی زیادی نمودند که در برابر هر فضیلتی که از ویژگی های مولانا امیرالمومنین(ع) به شمار آمده حدیثی به وسیله ایادی مرموز و کاسه لیس های سفره معاویه مانند ابوهریره، مغیره، ...


به فرمان پیامبر تمام درهای خانه ها به مسجد بسته شد مگر درب خانه علی(ع)

پرسش: در احادیث صحیح!! از صحابی ثقه و عادل!!ابوهریره رضی الله عنه نقل شده که رسول مکرم اسلام(ص) امر فرمود که تمام درهایی که به مسجد باز بود بستند مگر در خانه ابی بکر رضی الله عنه را که فرمود ابی بکر از من و من از ابی بکر می باشم؛ در حالی که شیعیان ادعا می کنند پیامبر(ص) تنها در خانه علی را باز گذاشت و این می رساند که شیعیان جعل خبر کرده اند!!!

پاسخ: لابد به نظر مخالفان رسیده است که اموی ها سعی زیادی نمودند که در برابر هر فضیلتی که از ویژگی های مولانا امیرالمومنین(ع) به شمار آمده حدیثی به وسیله ایادی مرموز و کاسه لیس های سفره معاویه مانند ابوهریره، مغیره، عمرو بن عاص و ... وضع نمایند و همین کار را هم انجام دادند و بکریون هم روی حب و علاقه مفرط که به ابوبکر داشتند آن احادیث را تقویت نمودند چنان چه ابن ابی الحدید در  جلد اول و مخصوصاً در ص 17 جلد سوم شرح نهج البلاغه این وقایع را مشروح نقل نموده و گوید از جمله احادیث موضوعه، حدیث سد ابواب است به جز باب ابوبکر! بدیهی است این موضوع در مقابل احادیث صحیحی که علاوه بر کتاب های معتبر شیعیان که به نحو تواتر و اجماع ثابت آمده در کتاب های صحاح معتبر علمای بزرگ سنی با قید به این که از احادیث صحیح است نقل نموده اند که رسول اکرم(ص) به فرمان خداوند تمام درهای خانه های مردم را به مسجد بست مگر در خانه علی(ع)را.

همه علمای بزرگ سنی از صحابه پیامبر(ص) مانند عمر بن خطاب، عبدالله بن عباس، عبدالله بن عمر، زید بن ارقم، براء بن عازب، ابوسعید خدری، ابوحازم اشجعی، سعد بن ابی وقاص، جابر بن عبدالله انصاری و ... به عبارات گوناگون از رسول اکرم(ص) آورده اند که آن حضرت فرمان داد همه درهایی که به مسجد باز می شد به جز درب خانه علی(ع) را بستند و به ویژه برخی از علمای بزرگ سنی برای مزید بینایی فریب خوردگان اموی ها و بکریون و ... توضیحات کاملی داده اند مانند محمد بن یوسف گنجی شافعی که باب 50 کفایت الطالب را به همین موضوع اختصاص داده و پس از نقل احادیث مسند بیانی دارد به این عنوان که هذا حدیث عال، آن گاه گوید چون عده ای از درهای خانه های اصحاب به مسجد باز می شد و رسول اکرم(ص) ورود و توقف در مساجد را در حال حیض و جنابت نهی نمود لذا فرمان داد تمام درهای خانه ها را به مسجد مسدود نمودند ولی در خانه علی(ع)را باز گذاردند به این عبارت که:سدوا الابواب کلها الاباب علی بن ابیطالب و او مأبیده الی باب علی(ع)( تمام درها را ببندید مگر در خانه علی را(این درب را باز بگذارید) و به دست مبارک اشاره نمود به درخانه علی(ع)) پس از آن گوید این ورود و توقف در مسجد در حال جنابت یک ویژگی برای علی (ع) بود و این عمل دلیل بر آن نمی باشد که هر جنب و حایضی می تواند در مساجد ورود و توقف نماید، انما خص بذلک لعلم المصطفی بانه یتحری من النجاسة هو و زوجته فاطمة و اولاده صلوات الله علیهم و قد نطق القرآن بتطهیرهم فی قوله عز و جل انما یرید الله ...

نقل علمای اهل سنت درباره بسته شدن درها:

·         امام احمد حنبل در ص175جلد اول و ص26جلد دوم و ص369جلد چهارم مسند.

·         امام ابوعبدالرحمن نسایی در سنن و ص13و14خصایص العلوی.

·         حاکم نیشابوری در ص117و125جلد سیم مستدرک.

·         سبط ابن جوزی در ص24و25تذکره با بیانات مشروحی اثبات این حدیث از طریق ترمذی و احمد می نمایند.

·         ابن اثیر جزری در ص12اسنی المطالب.

·         ابن حجر مکی در ص76صواعق.

·         ابن حجر عسقلانی در ص12جلد7فتح الباری.

·         طبرانی در اوسط.

·         خطیب بغداد در ص205جلد7تاریخ خود.

·         ابن کثیر در ص342جلد هفتم تاریخ خود.

·         متقی هندی در ص408جلد ششم کنز العمال.

·         هیثمی در ص115جلد نهم مجمع الزواید.

·         محب الدین طبری در ص192جلد دوم ریاض.

·         ابن ابی الحدید در ص451جلد دوم شرح نهج البلاغه.

·         حافظ ابو نعیم در فضایل الصحابه و ص153جلد4حلیة الاولیاء.

·         جلال الدین سیوطی در ص116تاریخ الخلفا و جمع الجوامع و خصایص الکبری و ص181اول لئالی المصنوعة.

·         خطیب خوارزمی در مناقب.

·         حموینی در فرائد.

·         ابن مغازلی در مناقب.

·         مناوی مصری در کنوزالدقایق.

·         سلیمان بلخی در ص87ینابیع المودة باب17را به همین موضوع اختصاص داده است.

·         شهاب الدین قسطلانی در ص81جلد ششم ارشادالساری.

·         حلبی در ص374جلد سوم سیرة الحلبیّه.

·         محمد بن طلحه شافعی در ص17مطالب السئول.

·         ......

خلاصه سخن آن که پیامبر(ص) این ویژگی رابه علی اختصاص دادچون که آن حضرت علم قطعی داشت که علی و فاطمه و فرزندان آن ها متحرّی و دور از نجاست اند چنان چه آیه تطهیر درقرآن به این موضوع اشاره دارد که آن خاندان جلیل منزّه از همه ارجاس و نجاسات اند.

با این توضیحات کامل ونقل این عقیده شیعه درکتاب های سنی بایدمخالفان تشیع این عقیده راباعقیده خودشان مقایسه کنندتاحقیقت برآن هاروشن شودواگر دلیلی بر طهارت ابوبکر دارند گذشته از این همه اسناد معتبره ما,آن را نقل نمایندو حال آن که بخاری و مسلم هم در صحیحین خود اشاره به این معنی نموده اند در باب آن که جنب حق ورود و توقف در مسجد ندارد که رسول اکرم فرمود:لا ینبغی لاحد ان یجنب فی المسجد الا ّانا و علی (سزاوار نیست برای احدی که جنب شود در مسجد مگر من وعلی).

این نوع از اخبار با اسناد معتبر ثابت می کند سد جمیع ابواب مگر باب علی(ع) را زیرا اگر غیر از باب پیامبر و علی باب دیگری باز می بود بایستی جایز باشد که غیر از آن دو بزرگوار(محمد(ص) و علی(ع)) کس دیگری هم در حال جنابت ورود در مسجد نماید و حال آن که آن حضرت صریحاً می فرماید:لا ینبغی لاحد ان یجنب فی المسجد الا انا و علی.

پس این اخبار برهان قاطع است که بخاری و مسلم هم نقل نموده اند بر رد اخباری که اموی ها و بکریون و دیگران نقل نموده اند که فتح باب برای دیگران بوده است.و بالطبع و الیقین مسلّم است که فتح باب در مسجد از خصایص علی(ع) بوده است.

نقل بسته شدن درخانه ها از قول عمر بن خطاب

درباره بسته شدن درخانه ها حدیثی از عمر بن الخطاب را برخی ازعلمای سنی هم نقل نموده اندکه ازجمله: حاکم در ص125جلد سیم مستدرک و سلیمان بلخی حنفی ضمن باب56ص210ینابیع الموده بانقل از ذخایرالعقبی امام الحرم از مسند امام احمد حنبل و خطیب خوارزمی در ص261مناقب و ابن الحجر در ص76صواعق و سیوطی در تاریخ الخلفا و ابن اثیر جزری در اسنی المطالب و دیگران نقل نموده اند که عمر گفت:لقد اوتی علی ابن ابیطالب ثلاث خصال لان تکون لی واحدة منهنّ احبّ الیّ من حمر النعم زوّجه النبیّ صلّی الله علیه و سلّم بنته و سدّ الابواب الاّ بابه و سکناه المسجد مع رسول الله یحلّ له فیه ما یحل له و اعطاه الرایة یوم خیبر (هر آینه به تحقیق عطا شد به علی بن ابی طالب سه خصلت که اگر یکی از آن ها برای من بود بهتر بود برای من از حیوانات سرخ مو:تزویج نمود پیامبر به او دختر خود را و تمام درهای مسجد را بست مگر در خانه او را و آرام گرفت با پیامبر در مسجد حلال بود در مسجد برای او چیزی که حلال بود بر پیامبر و عطا نمود به اوپرچم اسلام را در روز خیبر).

سیدشهاب الدین علوی ازعلمای سنی گوید: و من تتبع احواله فی الفضائل المخصوصة و تفحّص احواله فی الشمائل المنصوصة یعلم انه کرم الله تعالی وجهه بلغ الغایة فی اقتفاء آثار سیدنا المصطفی و اتی النهایة فی اقتباس انواره حیث لم یجد فیه غیره مقتضی-انتهی (اگر کسی تتبع و تفحص در احوال آن حضرت بنماید می بیند که در بسیاری از فضایل مخصوصه و شمایل منصوصه شباهت تام با رسول الله صلی الله علیه و آله دارد که غیر از او احدی افتخار این خصایص را ندارد).

 منبع: شب های پیشاور نوشته سیدمحمدشیرازی(سلطان الواعظین) با کمی تغییر و تلخیص

...