پرسش و پاسخ مذهبی


حسن و حسین علیهما السلام فرزندان پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم هستند

حسن وحسین(ع)فرزندان پیامبر(ص) هستند

پرسش: چرا شیعیان فرزندان علی(ع) را فرزندان پیامبر(ص) می دانند؟ چون با توجه به این که پیامبر(ص) دارای فرزند پسر نبوده، بنابراین فرزندان علی را نباید فرزندان پیامبر خواند و باید آن ها را دخترزادگان آن حضرت به حساب آورد هم چنین سادات نیز خود را منتسب به حضرت رسول(ص) می دانند و زمانی که شجره نامه های آن ها بررسی می شود سلسله نسب شان به علی(ع) می رسد نه شخص پیامبر(ص)! با این حساب آن ها باید خود را از نزدیکان و خویشان پیامبر بدانند چون نسل انسان از طرف فرزند پسر است نه دختر! چنان چه شاعرعرب گفته است:

 بنونا بنوا بنائنا و بناتنا                                                      بنوهنّ ابناءالرجال الاباعد

(پسران و پسران پسران و دختران من از من هستند ولی پسران دختران از من نیستند)

 

پاسخ: نسب فرزندان علی(ع) از طرف حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به رسول الله(ص) می رسد که ... 


حسن وحسین(ع) فرزندان پیامبر(ص) هستند

پرسش: چرا شیعیان فرزندان علی(ع) را فرزندان پیامبر(ص) می دانند؟ چون با توجه به این که پیامبر(ص) دارای فرزند پسر نبوده، بنابراین فرزندان علی را نباید فرزندان پیامبر خواند و باید آن ها را دخترزادگان آن حضرت به حساب آورد هم چنین سادات نیز خود را منتسب به حضرت رسول(ص) می دانند و زمانی که شجره نامه های آن ها بررسی می شود سلسله نسب شان به علی(ع) می رسد نه شخص پیامبر(ص)! با این حساب آن ها باید خود را از نزدیکان و خویشان پیامبر بدانند چون نسل انسان از طرف فرزند پسر است نه دختر! چنان چه شاعرعرب گفته است:

 بنونا بنوا بنائنا و بناتنا                                                      بنوهنّ ابناءالرجال الاباعد

(پسران و پسران پسران و دختران من از من هستند ولی پسران دختران از من نیستند)

 

پاسخ: نسب فرزندان علی(ع) از طرف حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به رسول الله(ص) می رسد که مادر بزرگوار حسنین(ع) است که در این مورد دلایل بسیاری از قرآن مجید و اخبار معتبر شیعه وسنی وجود دارد که دخترزادگان رسول اکرم(ص) فرزندان آن حضرت به شمار می آیند.

برای پاسخ مناسب به این شبهه بهتر است گفتگویی که در همین موضوع میان هارون عباسی و حضرت امام موسی بن جعفر(ع) انجام گرفت و حضرت پاسخ کافی و مناسبی به هارون دادند که خودش نیز آن را تصدیق نمود را بیان نماییم.

سوال و جواب هارون و موسی بن جعفر(ع) در مورد ذریه رسول الله(ص):

ابوجعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه قمی (شیخ صدوق) از علما و فقهای بزرگ شیعه در قرن چهارم هجری در کتاب معتبرش عیون اخبارالرضا و نیز ابومنصور احمد بن علی بن ابیطالب الطبرسی در کتاب احتجاج شرح این مناظره را مفصل نوشته که حضرت امام موسی کاظم(ع) فرمود:

روزی به مجلس هارون عباسی وارد شدم از من پرسش هایی نمود و پاسخ هایی شنید از جمله پرسش هایش این بود که گفت: چگونه شما می گویید ما ذریه پیامبریم و حال آن که پیامبر نسلی نداشت و نسل انسان از سوی پسر است نه دختر و شما دخترزادگان آن حضرت می باشید و آن حضرت فرزند پسری نداشت؟ حضرت در پاسخ او آیه ٨۴ و ٨۵ سوره ۶ (انعام) را قرائت فرمودند که : ... و من ذریته داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذلک نجزی المحسنین و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین(هدایت نمودیم از ذریه نوح یا ابراهیم(نظر به اختلاف تفاسیر) داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس را که همه از صالحان بودند).

آن گاه حضرت به محل استشهاد از آیه عنایت نموده و رو به هارون کرده و فرمود: ای هارون! پدر عیسی کیست؟ هارون گفت: عیسی پدری نداشت. حضرت فرمودند: انما الحقه الله بذراری الانبیا علیهم السلام من طریق مریم و لذلک الحقنا بذراری النبی من قبل امنا فاطمه(همان طور که خدای تعالی عیسی(ع) را از طرف مادرش به ذراری پیامبران ملحق گردانید ما را هم از طرف مادرمان فاطمه(س) ذریه پیامبر(ص) قرار داده است).

آن گاه فرمود: آیا می خواهی دلیل بیشتری برای تو بگویم؟ هارون عرض کرد: بیان کن. حضرت آیه شریفه مباهله (آیه ۶١ سوره ٣ (آل عمران)) قرائت فرمود که: فمن حاجک فیه من بعد ما جائک من العلم فقل تعالوا ندع ابنائنا و ابنائکم و نسائنا و نسائکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله علی الکاذبین (هر کس با تو درباره عیسی پس از آن که به وحی خدا به احوال او آگاهی یافتی مجادله وگفتگو نماید، بگو بیایید ما و شما با فرزندان و زنان و کسانی که به منزله نفس ما هستند با هم به مباهله برخیزیم (یعنی در حق یکدیگر نفرین کرده و در دعا و زاری به درگاه خدا پافشاری کنیم) تا دروغ گویان وکافران را به نفرین و عذاب خدا گرفتار سازیم). آن گاه امام موسی(ع) فرمود: هیچ کسی ادعا ننموده که در هنگام مباهله در برابر نصاری، پیامبر به فرمان خداوند، جز علی بن ابیطالب و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام، کس دیگری را در زیر کساء داخل نموده باشد. پس نتیجه چنین می شود که مراد از انفسنا علی بن ابیطالب است و مراد از نسائنا فاطمه زهرا و مراد از ابنائنا حسن و حسین می باشند که خداوند آن ها را پسران رسول خود خوانده است. همین که هارون این دلیل واضح را شنید بی اختیار گفت: احسنت یا اباالحسن!

بنابراین از این استدلال حضرت امام موسی کاظم(ع) برای هارون که حسن و حسین(ع) فرزندان رسول خدا هستند ثابت می شود که همه سادات فاطمی تا انقراض جهان به این افتخار جلیل مفتخرند و تمام آن ها ذراری و فرزندان رسول الله می باشند.

دلایل از کتاب های اهل سنت مبنی براین که اولادهای فاطمه اولادهای پیامبرند

  • امام فخر رازی از دانشمندان سنی در ص ١٢۴ جلد چهارم تفسیر کبیرش ذیل آیه ٨۴ از سوره ۶ (انعام) در مسأله پنجم گوید: این آیه دلالت دارد بر این که حسن و حسین ذریه و فرزندان رسول الله می باشند برای آن که خداوند در این آیه عیسی را از ذریه ابراهیم قرار داده در حالی که حضرت عیسی پدر نداشته و این انتساب از طرف مادر آن حضرت است هم چنین حسنین از طرف مادرشان ذریه و فرزندان رسول الله(ص) می باشند. (حضرت باقرالعلوم (امام پنجم) نیز درباره فرزندان رسول الله (ص) در نزد حجاج به همین آیه استدلال نمود).
  • ابن ابی الحدید معتزلی که از علمای بزرگ سنی است در شرح نهج البلاغه و ابوبکر رازی در تفسیر خود به آیه ۶١ از سوره ٣ (آل عمران) و واژه ابنائنا استدلال می نمایند که حسن و حسین از طرف مادرشان پسران رسول خدا(ص) هستند هم چنان که خداوند در قرآن مجید، عیسی را از طرف مادرش (حضرت مریم) از ذریّه حضرت ابراهیم(ع) خوانده است.
  • محمد بن یوسف گنجی شافعی در کفایت الطّالب و ابن حجر مکی در ص ٧۴ و ٩٣ صواعق محرقه از طبرانی از جابر بن عبدالله انصاری و خطیب خوارزمی در مناقب از ابن عباس نقل می کنند که رسول اکرم(ص)فرمود: خدای عزوجل ذریه هر پیامبری را در صلب خود آن پیامبر قرار داده و ذریه مرا در صلب علی بن ابیطالب قرار داد.
  • خطیب خوارزمی در مناقب، میرسید علی همدانی شافعی در مودة القربی، امام احمد حنبل در مسند و سلیمان حنفی بلخی در ینابیع المودّه نقل می نمایند که پیامبر(ص) فرمود: این دو فرزند من (حسن و حسین) ریحانه ی من از دنیا بوده و هر دو فرزندان من امامانند خواه قائم به امر امامت باشند خواه ساکت و قاعد.
  • شیخ سلیمان حنفی باب ۵٧ ینابیع الموده را به همین موضوع اختصاص داده و احادیث بسیاری را از علمای بزرگ سنی مانند طبرانی، حافظ عبدالعزیز، ابن ابی شیبه، خطیب بغدادی، حاکم، بیهقی، بغوی و طبری با واژه ها و عبارات گوناگون نقل نموده که حسن و حسین فرزندان رسول خدا هستند و در پایان همین باب از ابوصالح، حافظ عبدالعزیز بن الاخضر، ابونعیم و طبری و نیز ابن حجر مکی در ص ١١٢ صواعق و محمد بن یوسف گنجی شافعی در پایان فصل نخست پس از صد باب کفایت الطّالب و طبری در ترجمه حالات حضرت امام حسن از خلیفه دوم عمر بن خطّاب نقل نموده اند که گفت: از رسول خدا (ص) شنیدم که فرمود: هر حسب و نسبی روز قیامت منقطع است مگر حسب و نسب من و هر اولاد دختری عصبه ی آن ها از سوی پدرشان است مگر اولادهای فاطمه که من پدر و عصبه آن ها هستم. و نیز شیخ عبدالله بن عامر شبراوی شافعی در کتاب الاتحاف یحب الاشراف این حدیث را از بیهقی و دارقطنی از عبدالله ابن عمر از پدرش در هنگام تزویج ام کلثوم نقل نموده و جلال الدین سیوطی در کتاب احیاءالمیت بفضایل اهل البیت نقلاً از طبرانی در اوسط از عمر نقل می نماید و سید ابی بکر بن شهاب الدین علوی در باب ٣ ص ٣٩ تا ص ۴٢ رشفة الصّادی من بحر فضائل بنی النبی الهادی (چاپ انتشارات اعلامیه مصر)در سال ١٣٠٣ق (۶۴-١٢۶٣خ) نقل و استشهاد نموده که فرزندان فاطمه(س) فرزندان رسول الله(ص) می باشند.

از این گونه دلایل بسیار است که ثابت می نماید فرزندان فاطمه صدیقه سلام الله علیها فرزندان رسول الله اند پس وقتی سلسله ی نسب سادات به حسنین(ع) ثابت گردید بنا بر دلایل معتبری که بیان شد ثابت می شود که آن ها فرزندان و ذراری رسول خدا هستند و بزرگ ترین افتخار سادات نیز همین مورد می باشد و احدی چنین افتخاری ندارد مگر ذراری رسول الله( ص). چه خوش گوید فرزدق شاعر:

اولئک آبائی فجئنی بمثلهم                            اذا جمعتنا یا جریر المجامع

(این ها پدران من هستند پس بیاورید مرا به مثل این ها (ای جریر) آن گاه که محافل و انجمن ها ما را گرد هم آرد).

خلاصه، احدی از ابنای زمان و مردم جهان نمی توانند به بزرگی پدران خود فخر و مباهات کنند مگر شُرفا و سادات که نسبت آن ها به خاتم الانبیا و علی مرتضی صلوات الله و سلامه علیهما می رسد.

اما شعر شاعر که به عنوان شاهد آورده می شود، در برابر این همه دلایل محکم مردود می گردد چنان که محمد بن یوسف گنجی شافعی فصل اول پس از صد باب کفایت الطالب را برای پاسخ به همین شاعر وموضوع اختصاص داده که دخترزادگان پیامبر(ص) فرزندان آن حضرت هستند و این شعرِ شاعرِ کفر است چنان چه صاحب جامع الشواهد نقل نموده پیش از اسلام سروده شده چنان است.

منبع: شب های پیشاور نوشته: سیدمحمد شیرازی (سلطان الواعظین) با کمی تغییر و تلخیص

...