پرسش و پاسخ مذهبی


صلوات بر آل محمد صلی الله علیه و آله سنت است

صلوات بر آل محمد(ص) سنت است

پرسش: شیعیان پیوسته ادعا می کنند که ما درباره امامان خود غلو نمی کنیم و غلات را مردود و ملعون و اهل آتش می دانیم ولی هنگامی که نام امامان خود را می برند به جای آن که بگویند رضی الله عنهم می گویند سلام الله علیهم یا صلوات الله علیهم و حال آن که به حکم آیه ۵۶ سوره احزاب که می فرماید: انّ الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیهم و سلموا تسلیماً (خدا و فرشتگانش بر روان پاک پیغمبر درود می فرستند شما هم ای اهل ایمان بر او درود بفرستید و سلام گویید و تسلیم فرمان او شویدسلام و صلوات تنها ویژه رسول خدا(ص) می باشد. بدیهی است این عمل شیعیان برخلاف نصّ صریح قرآن مجید و بدعت می باشد واهل بدعت اهل ضلالت اند.

پاسخ: جامعه شیعه هرگز عملی برخلاف نص ننموده و نمی نمایند ولی


صلوات بر آل محمد(ص) سنت است

پرسش: شیعیان پیوسته ادعا می کنند که ما درباره امامان خود غلو نمی کنیم و غلات را مردود و ملعون و اهل آتش می دانیم ولی هنگامی که نام امامان خود را می برند به جای آن که بگویند رضی الله عنهم می گویند سلام الله علیهم یا صلوات الله علیهم و حال آن که به حکم آیه 56 سوره احزاب که می فرماید: انّ الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیهم و سلموا تسلیماً (خدا و فرشتگانش بر روان پاک پیغمبر درود می فرستند شما هم ای اهل ایمان بر او درود بفرستید و سلام گویید و تسلیم فرمان او شوید) سلام و صلوات تنها ویژه رسول خدا(ص) می باشد. بدیهی است این عمل شیعیان برخلاف نصّ صریح قرآن مجید و بدعت می باشد واهل بدعت اهل ضلالت اند.

پاسخ: جامعه شیعه هرگز عملی برخلاف نص ننموده و نمی نمایند ولی در قرون گذشته دشمنان آن ها از خوارج و نواصب و اموی ها و ... بهانه جویی ها نموده و برای آن که شیعیان را اهل بدعت معرفی نمایند دلایل ساختگی اقامه نمودند که بزرگان علمای شیعه پاسخ تمام آن ها را داده و ثابت نموده اند که ما اهل بدعت نیستیم که به این پرسش هم خیلی کوتاه پاسخ می دهیم:

در این آیه از سلام و صلوات بر فرد دیگری منع نشده تنها می فرماید که بر مسلمانان لازم است که بر آن حضرت صلوات بفرستند و همان خداوند متعال که این آیه را نازل فرموده در آیه ١٣٠ سوره ٣٧ (صافات)می فرماید: سلام علی آل یاسین.

یکی از ویژگی های بزرگ خاندان رسالت همین است که در قرآن همه جا سلام ویژه به انبیای عظام می نماید و می فرماید: سلام علی نوح فی العالمین. سلام علی ابراهیم. سلام علی موسی و هارون ولی در هیچ کجای قرآن سلام بر اولاد انبیاء ننموده مگر به اولاد خاتم الانبیا(ص) که می فرماید: سلام علی آل یاسین و یس یکی از نام های خاتم الانبیاء است.

در قرآن مجید پنج نام از دوازده نام پیامبر ذکر گردیده و آن پنج نام مقدس محمد، احمد، عبدالله، نون و یس است و در اول سوره یس می فرماید: یس و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین (ای سید رسولان و ای کامل ترین انسان قسم به قرآن حکمت بیان به درستی که تو البته از پیامبران خدایی).

یاحرف ندا و س نام مبارک آن حضرت و اشاره به حقیقت و سویت اعتدال ظاهری و باطنی آن حضرت می باشد.

علت این که میان حروف تهجّی (س) نام مبارک آن حضرت گردیده است اشاره ای به عالم معنی و حقیقت اعتدال آن حضرت است چه آن که حائز مقام خاتمیت کسی است که وجودش به حد اعتدال رسیده باشد و آن هنگامی است که ظاهر و باطن او یکسان باشد و این مرتبه در وجود مقدس آن حضرت موجود بوده فلذا با حرف (س) اثبات مقام برای آن حضرت می نماید.

به بیان دیگر آن که در میان حروف تهجی تنها (س) است که ظاهر و باطن آن مساوی است چون برای هر یک از حروف بیست و هشت گانه تهجی در نزد علمای علم اعداد زُبر و بیّنه ای است که در موقع تطبیق زُبر و بیّنه ی هر حرفی قطعاً یا زُبرش زیادتر است یا بیّنه اش.                

زُبر عبارت از صورت حرف است که روی کاغذ نوشته می شود و بیّنه آن زیادتی است که در وقت تلفظ معلوم می آید.

س در روی کاغذ یک حرف است ولی در هنگام تلفظ سه حرف می شود س، ی، ن. در هنگام تلفظ، ی و ن به آن اضافه می شود چون در میان بیست و هشت حرف تهجی فقط س است که در موقع تطبیق حساب زُبر و بیّنه اش مساوی می باشد.

س شصت عدد است بیّنه اش هم که عبارت از ی و ن باشد شصت است(ی(١٠)ن(۵٠)می شود شصت).

به همین جهت در قرآن مجید به خاتم الانبیا(ص) یس خطاب می کند و اشاره به ظاهر و باطن پیامبر است یعنی ای کسی که از حیث ظاهر و باطن واجد اعتدال می باشی.

پس چون (س) نام مبارک آن حضرت می باشد در قرآن می فرماید: سلام علی آل یاسین یعنی سلام بر آل محمد(ص).

اعتراف بزرگان سنی

در کتاب های علمای بزرگ سنی در مورد این که منظور از آل یاسین آل محمد(ص) هستند زیاد اشاره شده است:

  • ابن حجر مکی متعصب در ذیل آیه سوم از آیاتی که در صواعق محرقه در فضایل اهل بیت نقل نموده نوشته است که گروهی از مفسران از ابن عباس نقل نموده اند که: ان المراد بذلک سلام علی آل محمد(مراد از آل یاسین آل محمدند) پس سلام بر آل یس یعنی سلام بر آل محمد و می نویسد که امام فخررازی ذکر نموده است: ان اهل بیته صلی الله علیه و سلم یسارونه فی خمسة اشیاء فی السلام قال السلام علیک ایها النبی و قال السلام علی آل یاسین و فی الصلوة علیه و علیهم فی التشهد و فی الطهارة قال تعالی طه یا طاهر و قال یطهرکم تطهیرا و فی تحریم الصدقة و فی المحبة قال تعالی قل ان کنتم تحبون الله قاتبعونی یحببکم الله و قال قل لااسئلکم علیه اجراً الاّ المودة فی القربی (اهل بیت آن حضرت در پنج چیز  با آن حضرت برابری می کنند: اول در سلام، چون فرموده سلام بر پیامبر بزرگوار و نیز فرموده سلام بر آل یس(یعنی سلام بر آل محمد). دوم در صلوات بر آن حضرت و بر ایشان در تشهد نماز. سوم در طهارت، خدای متعال فرموده است طه یعنی ای طاهر و درباره آن ها آیه تطهیر را نازل فرموده است. چهارم در تحریم صدقه که بر پیغمبر و اهل بیت آن حضرت صدقه حرام است. پنجم در محبت که خدای تعالی فرموده: بگو اگر شما دوست می دارید خدا را پس متابعت نمایید مرا تا دوست بدارد خدا شما را. و درباره اهل بیت آن حضرت فرموده: محمد! (به امت) بگو من اجر و مزدی از شما نمی خواهم مگر دوستی ذوی القربی و اهل بیت من).
  •  سیدابی بکر بن شهاب الدین علوی در صفحه ٢۴ باب اول رشفة الصادی من بحر فضائل بنی النبی الهادی(چاپ انتشارات علامیه مصر در سال ١٣٠٣ قمری) از گروهی از مفسران از ابن عباس و نقاش از کلبی و در ص 34 از باب 2 نیز نقل نموده که مراد از آل یس آل محمدند و امام فخررازی در ص163 جلد هفتم تفسیر کبیر گفته است مراد از آل یاسین، آل محمد (سلام الله علیهم اجمعین)اند.

صلوات بر اهل بیت طهارت امری مسلم بین شیعه و سنی است حتی بخاری و مسلم هم در صحیحین خود تصدیق دارند که پیغمبر فرمود: بین من و اهل بیت من در صلوات جدایی نیندازید

·        بخاری در جلد سوم از صحیح، مسلم در جلد اول صحیح، سلیمان بلخی حنفی در ینابیع الموده حتی ابن حجر متعصب در صواعق و دیگران از علمای بزرگ سنی از کعب بن عجزه نقل می کنند که چون آیه ان الله و ملئکته یصلون علی النبی ... نازل گردید عرض کردیم: یا رسول الله! طریقه سلام کردن بر تو را دانستیمکیف نصلی علیک؟چگونه صلوات بر شما بفرستیم؟ حضرت فرمودند: به این طریق صلوات بفرستید: اللهم صل علی محمد و آل محمد و در روایات دیگرکما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید.

·        امام فخررازی در ص 797 جلد ششم تفسیر کبیر نقل می نماید که از رسول اکرم (ص) پرسیدند چگونه صلوات بر شما بفرستیم؟ فرمودند: بگویید: اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم و بارک علی محمد و علی آل محمدکما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید.

·        ابن حجر روایت بالا را با اختلاف کمی در واژه ها از حاکم نقل نموده آن گاه اظهار نظر نموده گوید: و فیه دلیل ظاهر علی ان الامر بالصلوات علیه الصلوات علی آله (در حدیث دلیل ظاهر است بر این که امر به صلوات بر پیغمبر(ص)صلوات بر آل آن حضرت هم هست) و نیز روایت نموده است که فرمود: لا تصلوا علی الصلوة البترا(صلوات بترا و بریده بر من نفرستید). عرض کردند: یا رسول الله! صلوات بترا کدام است؟ فرمود: این که بگویید: اللهم صل علی محمد بلکه بگویید: اللهم صل علی محمد و علی آل محمد.

·        ابن حجر از دیلمی نقل نموده که رسول اکرم(ص) فرمود: الدعاء محجوب حتی یصلی علی محمد و آله (دعا در حجاب می ماند(و مستجاب نمی شود) تا صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید).

·        از شافعی نقل می کنند که گفت:

یا اهل بیت رسول الله حبکم                                    فرض من الله فی القرآن انزله

کفاکم من عظیم القدر انکم                                       من لم یصل علیکم لاصلوة له

ای اهل بیت رسول الله! دوستی شما را خدا در قرآن مجید واجب نموده و در بزرگی مقام و مرتبه شما همین بس است که هر کسی بر شما صلوات نفرستد نماز او قبول نمی شود (مراد شافعی صلوات در تشهد نماز است که اگر عمداً ترک کنند باعث بطلان و عدم قبولی نماز است)

نظر به فرموده رسول اکرم(ص)که:الصلوة عمود الدین ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها (نماز ستون و نگاهبان دین است اگر نماز پذیرفته شود دیگر اعمال پذیرفته می شود و اگر نماز رد شد دیگر اعمال هم رد می شودقبولی تمام اعمال به نماز بستگی دارد و با توجه به اخبار بالا قبولی نماز هم به صلوات بر محمد و آل محمد است چنان چه شافعی خود اقرار نموده است.

·        سیدابوبکر بن شهاب الدین علوی از ص 29 تا ص 35 ضمن باب 2 کتاب رشفة الصادی من بحر فضائل بنی الهادی بیاناتی درباره واجب بودن صلوات بر محمد و آل محمد دارد و دلایلی از نسایی، دارقطنی، ابن حجر و بیهقی از ابوبکر طرطوسی از ابواسحاق مروزی و از سمهودی و نووی در تنقیح و شیخ سراج الدین قصیمی یمنی آورده که صلوات بر آل محمد بعد از نام مبارک محمد(ص) در تشهد نماز واجب است.

پس نتیجه این می شود که سلام و صلوات بر اهل بیت پیامبر(ص) بدعت نیست بلکه سنت و عبادتی است که فرمان خود پیامبر است و کسی جز خوارج و نواصب و متعصبین عنود و مبغضین لجوج خذلهم الله که امر را بر برادران اهل سنت مشتبه نموده و می نمایند، آن را انکار نمی کنند.

بدیهی است کسانی که در این حکم هم نشین خاتم الانبیا(ص) هستند و در ذکر مقدم بر دیگرانند آنها را با دیگران مقایسه نمودن و دیگران را بر آن ها ترجیح دادن از سفاهت و جهالت یا تعصب و بی خبری است.

منبع: شب های پیشاور نوشته:سیدمحمد شیرازی (سلطان الواعظین) با کمی تغییر و تلخیص

...